Informacje dotyczące danych osobowych

Szanowni Państwo,
zgodnie z RODO- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „ADMINISTRATOR”- P.P.H.U. JATEX z siedzibą w Tychach, ul. Dojazdowa 8 34/38 , wpisany do Ewidencji działalności Gospodarczej, NIP: 6461763609, REGON: 276173301

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących celach: 1.W celu niezbędnym do wykonania usługi, której jest Pan/Pani stroną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO. 2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO. 3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń). 4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO)

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych.
Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, a 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Przedsiębiorstwa ODAN, a także partnerzy handlowi.

Ciasteczka

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej na ten temat w polityce prywatności

Zgadzam się Nie teraz

Katalog produktów

Ubrania trudnopalne

Ubranie trudnopalne, antyelektrostatyczne

Producent
Szczegółowy opis Opis parametrów

Odzież przeznaczona do ochrony użytkownika na stanowiskach, na których występuje zagrożenie:

  • zapaleniem w wyniku krótkotrwałego zetknięcia z płomieniem
  • oddziaływanie ciepła konwekcyjnego, promieniowania cieplnego, ciepła kontaktowego
  • rozpryskiem stopionego żelaza

oraz do prac w środowisku, w którym:

  • wymagana jest zdolność do rozpraszania ładunku elektrostatycznego w celu zapobiegania wyładowaniom zdolnym do zainicjowania zapłonu. Odzież znajduje zastosowanie w przestrzeniach, w których minimalna energia zapłonu atmosfery wybuchowej jest mniejsza niż 0,016 mJ.

Odzież zachowuje właściwości trudnopalne oraz anty-elektrostatyczne do 50 cykli prania.

Odzież zapewnia ochronę tylko w przypadku stosowania kompletnego zestawu okrywającego górną i dolną część tułowia, ramiona i nogi oraz uziemienia użytkownika bezpośrednio lub poprzez noszenie odpowiedniego obuwia zgodnie z instrukcją producenta.

Spełnia normy:

1. EN ISO 13688:2013 (PN EN ISO 13688:2013-12) Odzież ochronna. Wymagania ogólne

2. EN ISO 11611:2015 (PN EN ISO 11611:2015-11) Odzież ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych

Klasa 1, A1+A2

3. EN ISO 11612:2015 (PN EN ISO 11612:2015-11) Odzież ochronna. Odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi i płomieniem – Minimalne wymagania dotyczące skuteczności:

Zapalenie w wyniku krótkotrwałego kontaktu z płomieniem – poziom skuteczności A1+A2
Ciepło konwekcyjne – poziom skuteczności B1
Promieniowanie cieplne – poziom skuteczności C1
Rozprysk stopionego żelaza – poziom skuteczności E2
Ciepło kontaktowe – poziom skuteczności F1

1. EN ISO 13688:2013 (PN EN ISO 13688:2013-12) Odzież ochronna. Wymagania ogólne

2. EN ISO 11611:2015 (PN EN ISO 11611:2015-11) Odzież ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych

Klasa 1, A1+A2

3. EN ISO 11612:2015 (PN EN ISO 11612:2015-11) Odzież ochronna. Odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi i płomieniem – Minimalne wymagania dotyczące skuteczności:

Zapalenie w wyniku krótkotrwałego kontaktu z płomieniem – poziom skuteczności A1+A2
Ciepło konwekcyjne – poziom skuteczności B1
Promieniowanie cieplne – poziom skuteczności C1
Rozprysk stopionego żelaza – poziom skuteczności E2
Ciepło kontaktowe – poziom skuteczności F1

Zainteresowany? Zapytaj o produkt

    Copyright 2018 © All rights reserved. | Jatex | Polityka prywatności