Informacje dotyczące danych osobowych

Szanowni Państwo,
zgodnie z RODO- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „ADMINISTRATOR”- P.P.H.U. JATEX z siedzibą w Tychach, ul. Dojazdowa 8 34/38 , wpisany do Ewidencji działalności Gospodarczej, NIP: 6461763609, REGON: 276173301

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących celach: 1.W celu niezbędnym do wykonania usługi, której jest Pan/Pani stroną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO. 2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO. 3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń). 4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO)

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych.
Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, a 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Przedsiębiorstwa ODAN, a także partnerzy handlowi.

Ciasteczka

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej na ten temat w polityce prywatności

Zgadzam się Nie teraz

Aktualności

Kiedy pracownik musi stosować odzież ochronną?

Dodano: 24 września 2022

Odzież ochronna jest niezbędna do pracy na niektórych stanowiskach. Poznaj regulacje prawne i zasady, regulujące kwestie odzieży BHP w Polsce.

Odzież i obuwie robocze – podstawowe środki ochrony indywidualnej

Odzież BHP

Podstawowe wymagania dla odzieży BHP określone zostały w dwóch normach:

  • norma PN-EN ISO 13688:2013-12 Odzież ochronna – Wymagania ogólne (zastąpiła normę PN-EN 340:2006)
  • norma PN-P-84525:1998 Odzież robocza – Ubrania robocze

Jak widać na bazie wspomnianych norm – odzież ochronna i robocza nie są ze sobą tożsame. Odzież ochronna (tzw. środki ochrony indywidualnej) ma zabezpieczać pracownika przed działaniem szkodliwych i niebezpiecznych czynników, występujących na jego stanowisku pracy. W zależności od specyfiki pracy, odzież ta powinna zabezpieczać m.in. przez uszkodzeniami mechanicznymi, środkami chemicznymi, wysoką lub niską temperaturą czy pyłami. Odzież robocza z kolei ma za zadanie chronić pracownika i jego odzież osobistą przed zabrudzeniem i zniszczeniem.

Obuwie robocze

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom odzieży roboczej – a także, jeśli wymaga to stanowisko, również odpowiedniego obuwia. Buty ochronne są wymagane m.in. przy pracach budowlanych, remontowych i specjalistycznych (np. obuwie dla spawaczy czy górników). Wyróżnia się 3 rodzaje butów roboczych:

  • obuwie bezpieczne (zgodne z normą PN-EN ISO 20345) – zapewniające największą ochronę, testowane na wytrzymałość na uderzenia z energią do 200 J,
  • obuwie ochronne (zgodne z normą PN-EN ISO 20346) – również wykazujące cechy ochronne, jednak o niższej wytrzymałości na uderzenia, do 100 J,
  • obuwie zawodowe (zgodne z normą PN-EN ISO 20347) – o pewnych cechach ochronnych, można je stosować wszędzie tam, gdzie nie ma konieczności chronienia palców stóp przed urazami spowodowanymi przez spadające lub toczące się przedmioty.

Więcej informacji: https://www.pip.gov.pl/pl/porady-prawne/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy/9230,srodki-ochrony-indywidualnej.html

Przepisy BHP o stosowaniu odzieży ochronnej w pracy

Podstawowe zasady, określające konieczność stosowania odzieży roboczej – i zapewnienia jej pracownikom – ujęte zostały w Kodeksie pracy. Szczegółowe wymagania co do poszczególnych elementów odzieży roboczej zawarte zostały w normach, m.in. wspomnianych wyżej PN dla obuwia i odzieży.

Przydzielanie pracownikom odzieży ochronnej obowiązkiem pracodawcy

Kodeks pracy

Zgodnie z Art. 237(6). – [Prawo do bezpłatnych środków ochrony indywidualnej] Kodeksu pracy pracodawcy są zobowiązani do nieodpłatnego dostarczania pracownikom środków ochrony indywidualnej, niezbędnych do wykonywania pracy na jego stanowisku. Jednak to nie jedyny obowiązek pracodawcy – powinien on także:

  • poinformować pracownika o konieczności stosowania odzieży ochronnej,
  • zapewnić przeszkolenie w zakresie jej używania.

Przeważnie informacje o odzieży ochronnej, przystosowanej do noszenia na konkretnych stanowiskach, oraz o konieczności i sposobie jej użytkowania zawarte są w zakładowym regulaminie BHP. Nie podlega on negocjacji. Zarówno pracodawca może odsunąć od pracy osobę, niestosującą się do wymagań dotyczących odzieży ochronnej, jak i pracownik może odmówić wykonywania pracy jeśli nie zostanie mu zapewniona właściwa ochrona.

Kolejnym obowiązkiem pracodawcy, wynikającym z Kodeksu pracy, jest konieczność zagwarantowania właściwego stanu odzieży roboczej poprzez jej pranie, odpylanie, odkażanie, konserwację, naprawę lub wymianę.

Czego w kwestii ubrania roboczego nie definiuje Kodeks pracy?

W Kodeksie pracy nie zostały zdefiniowane środki ochrony indywidualnej, które powinny być stosowane na konkretnych stanowiskach pracy. Z tego też względu dobór odzieży ochronnej należy oprzeć o przepisy specyficzne dla danej branży, wiedzę własną i specyfikę pracy na danych stanowiskach. Zalecana jest również konsultacja kwestii ubrań roboczych z przedstawicielami pracowników.

Stosowanie odzieży roboczej własnej

W niektórych przypadkach pracownik może nosić odzież roboczą własną – muszą jednak zostać spełnione konkretne warunki:

  • pracodawca musi wyrazić zgodę na stosowanie przez pracownika własnej odzieży,
  • odzież i obuwie własne są zgodne z wymaganiami z zakresu BHP,
  • stanowisko, na którym zatrudniony jest dany pracownik, należy do grupy stanowisk, dla których określono, że można na nich korzystać z własnej odzieży.

Są jednak też przypadki, w których stosowanie odzieży własnej pracownika jest zabronione. Dotyczy to stanowisk związanych z bezpośrednią obsługą maszyn oraz stanowisk, gdzie istnieje ryzyko bezpośredniego zabrudzenia odzieży środkami chemicznymi, promieniotwórczymi, materiałem biologicznie zakaźnym.

Najnowsze wpisy

Stopery i zatyczki do uszu w BHP – czym są i jak je dobrać?

Zatyczki do uszu stanowią ...

Czytaj więcej

Jakie rękawice do spawania wybrać? Na co zwrócić uwagę, kupując rękawice robocze spawalnicze?

Zakup rękawic do spawania ...

Czytaj więcej

Czy kaski ochronne mają datę ważności? Jak to sprawdzić?

Nie wszyscy wiedzą, że kaski ...

Czytaj więcej

Ochrona nóg w BHP

Myśląc o odzieży ochronnej dla ...

Czytaj więcej
Copyright 2018 © All rights reserved. | Jatex | Polityka prywatności